Afbeelding2.jpg
Foto hans Voka - Copy.PNG
Afbeelding2.jpg

business excellence ARCHITECTS


WIJ MAKEN UW BEDRIJFSPROCESSEN EN BUSINESS MODEL

EFFICIËNTER EN DUURZAMER

SCROLL DOWN

business excellence ARCHITECTS


WIJ MAKEN UW BEDRIJFSPROCESSEN EN BUSINESS MODEL

EFFICIËNTER EN DUURZAMER

EEN integrale aanpak van optimalisatie, duurzaamheid en klantgerichtheid in uw bedrijfsprocessen.

WIJ HELPEN U van assessment tot verbeterplan en van beleidsimplementatie tot communicatie.

Foto hans Voka - Copy.PNG

ABOUT US


Sustacon is ontstaan in de productiehallen en directiekamers van enkele Vlaamse bedrijven en de aula's van de Universiteit Antwerpen.  

Sustacon is spontaan, slim, succesvol en fun.

 

ABOUT US


Sustacon is ontstaan in de productiehallen en directiekamers van enkele Vlaamse bedrijven en de aula's van de Universiteit Antwerpen.  

Sustacon is spontaan, slim, succesvol en fun.

 

Photography: Lorenz Van den Brande

Photography: Lorenz Van den Brande

HANS VERBOVEN

Smart: Hans studeerde  letteren & wijsbegeerte en economie in Leuven, Brussel, Heidelberg en aan de London School of Economics & Political Science. Hij is deeltijds professor duurzaam aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen. .

Streetwise: Hans heeft meer dan 10 jaar ervaring met het verbeteren van processen en strategieën in Belgische bedrijven van KMO tot groot familiebedrijf. Hij werkt even graag op boardroomniveau als op de fabrieksvloer. .

Entrpreneurial  Met SUSTACON  kan ik doen waar ik goed in ben: het beste uit mensen en processen halen op board room niveau en op de fabrieksvloer als coach en als business excellence consultant.

 Duurzaamheid is een continu verbeteringsproces en een basisinstelling, zoals veiligheid. Maar het is vooral een zaak van gezond verstand. Investeren in proces-efficiëntie, de beperking van de ecologische voetafdruk van producten en diensten en het investeren in een mensvriendelijke organisatie leiden tot meer waarde, winst, welzijn en welvaart en een houdbaar lange-termijn business model.

KMO’s hebben dikwijls moeilijkheden om duurzaamheid echt te integreren en verankeren in hun bedrijfsvoering. Ze hebben geen concreet beleidsproces en ze weten niet welke thema’s ze best eerst kunnen kiezen. De kennis en de vele initiatieven zitten verspreid over de organisatie en vele zaken gebeuren spontaan zonder dat ze verankerd worden. Een gebruiksvriendelijke no-nonsense methode om een beleid te voeren en alles centraal te monitoren was er tot nog toe niet.

Ondernemers die graag inzetten op innovatie en optimalisatie met respect voor planet, profit en people, bleven op hun honger zitten.

Nu niet meer! Ze hebben Sustacon ...

DURVEN ONDERNEMEN


"Wat mij stoort is dat men te veel met de vinger wijst naar de bedrijfswereld en men de indruk wekt dat er veel cowboys rondlopen. Ik durf me de vraag stellen of “onverantwoord” maatschappelijk ondernemen in Vlaanderen überhaupt mogelijk is. Ik zie onze bedrijven als de oplossing voor maatschappelijke en milieu uitdagingen omdat ze denken vanuit een business case, die haalbaar en schaalbaar is."

DURVEN ONDERNEMEN


"Wat mij stoort is dat men te veel met de vinger wijst naar de bedrijfswereld en men de indruk wekt dat er veel cowboys rondlopen. Ik durf me de vraag stellen of “onverantwoord” maatschappelijk ondernemen in Vlaanderen überhaupt mogelijk is. Ik zie onze bedrijven als de oplossing voor maatschappelijke en milieu uitdagingen omdat ze denken vanuit een business case, die haalbaar en schaalbaar is."

UNUSUAL OPINIONS


Lees het interview!

UNUSUAL OPINIONS


Lees het interview!

 

Een eerste vraag: Wat doet een academicus in het bedrijfsleven?

"Dat is niet zo evident, maar voor zo’n praktijkgericht onderzoeksgebied als duurzaamheid is het nodig dat men de taal spreekt van de doelgroep en goed weet wat er leeft. Ik kom zelf uit een ondernemersfamilie en mijn persoonlijke interesse gaat ook naar onderzoek dat directe praktische impact heeft op het “echte” leven. In Antwerpen hebben we die traditie van bedrijfskundig georiënteerd onderzoek aan de faculteit TEW."

U trekt dus resoluut de kaart van de ondernemers in zake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

"Zeker en vast. Wat mij stoort is dat men te veel met de vinger wijst naar de bedrijfswereld en men de indruk wekt dat er veel cowboys rondlopen. Zeker zijn er zaken die beter kunnen, maar ik durf me de vraag stellen of “onverantwoord” maatschappelijk ondernemen in Vlaanderen überhaupt mogelijk is. Sommigen zien ondernemingen als het “probleem”. Ik zie ze als oplossing voor maatschappelijke en milieu uitdagingen omdat ze denken vanuit een business case, die haalbaar en schaalbaar is. Dan krijg je eigenlijk een soort van exponentiële groeiende oplossing. Dat doen grote multinationals type BASF en Unilever al jaren, maar ook kleine bedrijven kunnen dat doen. Ik stel vast dat de Vlaamse regering en minister Liesbeth Homans daar nu ook een prioriteit van gemaakt hebben en dat is goed nieuws."

Toch is het in de praktijk niet evident om de KMO’s te overtuigen van het nut van duurzaamheid?

"Dat klopt. Er zijn wat reserves, maar die berusten meestal op onwetendheid. Een typisch gesprek van mij met een zaakvoerder begint dikwijls met de vraag “Wat gaat me dat weer kosten?” waarop ik dan steeds repliceer: “Nee, wat gaat het je allemaal opbrengen”.

"Precies daarom focus ik altijd eerst op efficiëntiewinsten door duurzame processen of lean management. Dit is steeds een win voor de ondernemer en het milieu. Denk maar aan het herbekijken van de verlichting, verwarming, energie-efficiëntie, mobiliteit enz. Maar ook afvalvermijding, soms al van in de designfase, is een belangrijke factor om kosten te besparen. Maar dat is maar een kant van het verhaal. In sommige gevallen moet men ook winst durven ruilen voor waarde om tot “meer-waarde” te komen."

Duurzaamheid is toch meer dan optimalisatie alleen?

"Daar heeft u een goed punt. Kijk, men kan binnen het bestaande business model gaan optimaliseren, maar op een bepaald moment is het maximum bereikt en stopt dat ook. Daarom is het ook nuttig om op strategisch niveau na te denken over een nieuwe manier van zaken doen, over nieuwe modellen, ketensamenwerking enzovoort. Duurzaamheid is ook innovatie en leidt tot een houdbaar verdienmodel, meer wendbaarheid en een concurrentieel voordeel. Ik vergelijk het wel eens met het concept van red en blue ocean dat vroeger aan de business schools furore maakte."

Een duurzaamheidsbeleid is misschien ook een moeilijk, complex gegeven voor een KMO waar de normale bedrijfsvoering bijna alle aandacht en middelen vraagt?

"De meeste ondernemers zijn van ’s ochtends tot ’s avonds in de weer voor hun bedrijf. Om dan structureel tijd te maken voor iets dat een ver-van-je-bed-show lijkt, is niet evident. Dus je moet vooral tonen dat duurzaamheid ook voor hen relevant is en een impact kan hebben op resultaten."

Maar zelfs als ze overtuigd zijn, is de weg naar een beleid niet eenvoudig. Men is al te vaak ad hoc bezig rond specifieke thema’s zonder eigenlijk het overzicht te hebben. Precies daarom ontwikkelen we nu in de schoot van MVO Vlaanderen een nieuwe aanpak die echt een procesmatig duurzaamheidsbeleid mogelijk maakt op niveau van producten, processen en mens en organisatie."

Wat zijn de succesfactoren voor een duurzaamheidsbeleid voor u?

De succesfactoren op zich bestaan niet, want een beleid is altijd een deel maatwerk, maar het loopt wel langs veralgemeenbare lijnen en binnen een duidelijk kader. Maar goed, omdat u aandringt, geef ik er enkele mee: Cruciaal is dat men zo’n beleid proces- en projectmatig bekijkt, vanuit een PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act/Adapt ) en duidelijke en meetbare doelstellingen formuleert. Men moet realistisch blijven in de doelstellingen en timing en ook voldoende quickwins identificeren om mensen te motiveren. Daarnaast is het belangrijk dat er iemand aan de top echt engagement neemt en de toon zet. Mijn ervaring leert dat bottom-up initiatieven in KMO’s het meestal alleen niet redden. Dat neemt niet weg dat men medewerkers rond bepaalde onderwerpen moet stimuleren om zelf voorstellen aan te dragen die ze dan zelf mogen omzetten."

U benadrukt zelf ook het belang van een B2B-aanpak van duurzaamheid. Wat bedoelt u daarmee?

"Wel dat is voor mij precies het concept van ketensamenwerking. Als je weet dat jouw processen slechts voor enkele procenten van de ecologische impact van het product instaan, moet je stroom op- en afwaarts denken. Ketendenken zorgt voor optimalisatie en goede, langdurende vertrouwensrelaties. Het kan geld besparen door groupage, energiedelen, verpakkingsoptimalisatie, eco design, gedeelde diensten enz. Maar je moet ook de gebruiker bereiken en hem helpen om je product zo optimaal mogelijk te gebruiken en natuurlijk te recycleren."

 

De SUSTATOOL


Deze tool werd ontwikkeld door mezelf met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op academisch onderzoek, managementliteratuur en goede praktijkvoorbeelden.

Omdat kennis voor iedereen moet open staan, kan u met deze tool gratis aan de slag!

De SUSTATOOL


Deze tool werd ontwikkeld door mezelf met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op academisch onderzoek, managementliteratuur en goede praktijkvoorbeelden.

Omdat kennis voor iedereen moet open staan, kan u met deze tool gratis aan de slag!